Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Vraťte židovský majetek

Brno

Za vlády nacistů došlo k obrovskému pronásledování Židů. Židé byli vražděni, jejich majetek jim byl uloupen. Do továren Židů, do jejich vil, se nastěhovali nacisté a jejich kolaboranti. Pokud někteří Židé přežili nacistické běsnění, chtěli se vrátit do svého majetku. Chtěli se nastěhovat do svého domu, do své vily. V roce 1945 jim to ale většinou nebylo povoleno, s odůvodněním, že se jedná o německý majetek, který nyní patří státu. Po roce 1948 došlo ke znárodnění všeho, čeho se dalo, takže Židé opět o svůj majetek přišli, nebo ho prostě zase nedostali zpět.

Rok 1989 byl určitou nadějí všech, co nebyli komunisté a jejich pomahači. Židé se opět hlásili o svůj majetek, ale zase jim nebyl vrácen, neboť prý se vrací jenom to, co bylo ukradeno komunisty. Židé však prý přišli o svůj majetek za války, tedy před rokem 1948. Tak je například v Brně spousta vil, které jsou majetkem Židů a jejich potomků, které jsou jejich majitelům stále upírány, protiprávně jsou zadržovány. Nejslavnějšími vilami, které patří Židům a nejsou jim vydány, jsou zajisté Vila Tugendhat a Vila Löw-Beer.

Na následujících fotkách vidíte jak Vilu Tugendhat, tak Vilu Löw-Beer.

Zde vidíte Vilu Löw-Beer. Löw-Beerovi vlastnili krásnou vilu s velkým pozemkem. Na tomto snímku vidíte tuto vilu ze zahrady. Alfred Löw-Beer, významný podnikatel, textilobaron, věnoval část pozemku, na kterém stála jeho vila, své dceři Gretě, která byla provdána za Fritze Tugendhata, člena další, i když méně bohaté brněnské podnikatelské rodiny. Dal své dceři také velké množství peněz. Greta a Fritz Tugendhatovi najali významného architekta Ludwiga Miese van der Rohe, aby jim navrhl vilu. Významný architekt takto učinil a výsledkem jeho tvorby byla krásná, moderní, neobvyklá vila, která je do dnešních dnů chloubou Brna. Löw-Beerovi i Tugendhatovi uprchli před nacisty do zahraničí. Do dnešních dnů nebyly tyto dvě vily vráceny zákonným dědicům a to pod různými záminkami. Je možno říci, že zločin nacistů je do dnešních dnů respektován současným režimem. Jenom ještě na vysvětlenou. Na původně jednom pozemku se nyní nacházejí dvě vily, jedna Vila Tugendhat a druhá Vila Löw-Beer.

Zde vidíte Vilu Tugendhat zepředu, to jest tedy ze zahrady. Vila Tugendhat není obrácena do ulice, jak vily bývají, ale je otočena naopak, její čelo je otočeno do zahrady.

Zde vidíte Vilu Löw-Beer. Tuto vilu koupili Löw-Beerovi již stojící, od jiného podnikatele.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 17. 6. 2016

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz