Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Výběr poroty, voir dire

Brno

Porotní systém je samozřejmě lepší, spravedlivější a důstojnější než soudní systém v České Republice, který je založený výhradně na soudcích z povolání, které nikdo nezvolil a nevolil, kteří většinou nemají žádnou přechozí zkušenost, velká část z nich nemá rigorózní zkoušky a velká část neřídí auto. Většinou se ale o porotě mluví ve chvíli, kdy porota zasedá, rozhoduje a mluví s novináři po skoneční případu. Málokdo však ví, co se děje, než porota zasedne ve svých lavicích a než začne zvažovat případ. Jak jsou porotci získáni, vybráni a zvoleni? Především je nutno říci, že porotci jsou ústavní činitelé, třeba jako prezident nebo předseda Nejvyššího soudu USA. Jsou však ustanoveni vždy na jeden jediný případ. Nemají žádný strach ze soudce, co řekne a jestli je znovu přibere. Se soudcem se nesmějí během soudního procesu o samotě setkat. Soudce je vůbec nezajímá. Jeho názory neznají a znát nemohou. Jak se ale ocitnou v soudní síni? Jednoduše. Soudní úředníci mají seznam všech obyvatel v obvodu toho kterého soudu. Jakmile nastane potřeba porotců, předvolají k soudu větší počet lidí, které zvolí podle nějakého klíče. V dnešní době většinou tyto lidi vybírá počítač. Tito lidé poté přijdou do soudní místnosti a státní zástupce a obháje jim kladou otázky. Ptají se jich, na co chtějí. Pokud se jim někdo nezdá, neboť jim připadá zaujatý, je bez dalšího omluven a může odejít. Do služby v porotě se nedostane. Obhájce a státní zástupce také dbají toho, aby porota byla vyvážená a nebyla tam samá kopie obžalovaného nebo naopak jeho samí odpůrci. Je-li obžalovaný černý muž, pak asi obhájce nedovolí, aby byli do poroty přizvaní samí členové místní odbočky Ku-Klux-Klanu. Je-li souzen Mexičan, měl by být v porotě i nějaký Mexičan. Je-li souzen chudý míšenec černocha, Mexičana a Korejce, pak by neměli být v porotě samí bohatí blondýnci s modrýma očima. Měl by tam být i někdo „z jejich“. Říká se tomu právo být souzen sobě rovnými. Vyslýchání potenciálních porotců se říká „voir dire“, tedy ve francouzštině snad něco jako vidět mluvit. Původ slov „voir dire“ je ale snad jiný. Prý pochází ze staré francouzštiny a původě znamená něco jako „mluvit pravdivě“. V praxi ale tento institut znamená, že obě strany, to jest tedy obhajoba i obžaloba, mají právo „vidět mluvit“ případné porotce. Vidět, co v nich je, zda nejsou zaujatí, příliš hloupí nebo již dopředu rozhodnutí, zda obžalovaného odsoudí nebo zprostí podané obžaloby. Příklad: Je obžalovaný bohatý muž, který zbohatl na pornografii. Otázka případnému porotci zní například takto: „Co si myslíte o těch, co vydělávají na pornografii?“ Odpověď: „Je to špína a patří na šibenici.“ Obhájce sděluje navrženému porotci: „Jste omluven. Můžete jít domů.“ Obžalovaný je zpěvák rock'n'rollu. Otázka státního zástupce: „Co si myslíte o tomto zpěvákovi?„ Odpověď: „Jsem jeho fanoušek. Jsem předseda jeho fan clubu. Budu za něho opravdu hodně bojovat.“ Státní zástupce ho omlouvá a sděluje mu, že může odejít. Obhájce a státní zástupce vyslýchají možného porotce zvlášť. Navzájem si neskáčou do řeči. Soudce jenom přihlíží. Neříká nic jako soudci v České Republice, totiž, že otázka nedává smysl, byla již položená atd. Neptá se také, kam otázka směřuje. Prostě jiný svět nebo prostě dva světy. Jeden svět je svět Západu a druhý jakéhosi postkomunismu s velkou účastí bývalých komunistů s trestním řádem z doby hlubokého komunismu. Porotci nesmějí o projednávaném případě nic vědět. Nesmí být ovlivněni. Nesmějí znát poškozeného. Nesmějí znát obžalovaného. Nesmějí říci, že policejní detektivové ho již informovali, kdo to „udělal“. Obhájci kladou strašný důraz na voir dire. Shodně říkají, že při voir dire se případ vyhrává, nebo prohrává. Pokud obhájce zanedbá voir dire a dovolí, aby majitelé vykřičeného baru soudily samé dámy, které jsou členky nějaké ligy pro potírání neřesti, pak je na tom špatně ale hlavně jeho klient. Státní zástupci voir dire až tak neprožívají až na vyjímky u velmi složitých případů. Státní zástupci mají totiž strašně moc případů, tedy práce a chtějí věc skončit a jít k dalšímu případu. Proto také v mnoha případech mají tendenci uzavřít dohodu s obhajobou a vyhnout se zdlouhavému soudnímu jednání. O tom o něco více na jiném místě. Porotce se poté, co je vybraný, nesmí setkat v soukromí s obhájcem, státním zástupcem a také se nesmí setkat se soudcem. Pokud hrozí nebezpečí, že někdo bude porotce ovlivňovat, soudce je v podstatě uvězní. Jsou drženi v době, kdy soud nezasedá, někde pod dohledem v hotelu a nesmějí ani číst noviny, dívat se na televizi nebo poslouchat rádio. Nemají povoleno prohlížet internet. Jakmile dozní závěrečné řeči, porotci se odberou do oddělené místnosti. Nikdo k nim nemá přístup. Především k nim mají zakázaný přístup soudce, obhájce a státní zástupce. Smí k nim jenom soudní ochranka, která s nimi projedná případné nedostatky, poruchu větrání, nefungující klimatizaci a pošle jim opraváře. Opravář s nimi nesmí mluvit. V oddělené místnosti musí porotci zůstat, dokud nerozhodnou. Samozřejmě, že se mohou prospat, pokud je moc hodin a ještě se nerozhodli. Jakmile rozhodnou, zavolají ochranku a řeknou ochrance, že jsou rozhodnuti. Ochranka toto sdělí soudci a soudce nařídí jednání na určitou dobu. Vyrozumí obhájce a státního zástupce. Soudce nesmí vědět, jak porotci rozhodli. Pak se soudce zeptá mluvčího poroty, zda porota dospěla k rozhodnutí. Mluvčí poroty pak vyhlásí rozhodnutí. Toto je porotní rozhodování. Toto není rozhodování podle předpisů z doby komunismu jedním soudcem, často bývalým komunistou. Udělejte vše pro odstranění komunistického soudního systému a obnovení porotního systému, což je jediný důstojný soudní systém, jaký může existovat.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 21. září. 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz