Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Soudci by měli být voleni

Brno

Poslanci a senátoři jsou volení. Obecní zastupitelstvo je voleno, starostové jsou voleni, ať již přímo, nebo nepřímo. Prezident je volený. Soudní moc, neboli justice, je jednou ze tří složek státní moci. Do justice patří jenom soudci, nikdo jiný. Neexistuje něco jako justice v širším slova smyslu. Státní zástupci jsou členy moci výkonné, advokáti soukromé osoby, poskytující právní pomoc. Samozřejmě i soudcové by měli být voleni tak, jako poslanci, senátoři, zastupitelé a další. Měli by být voleni na časově omezenou dobu, k tomu kterému soudu. Soudce zvolený k soudu v Jihlavě by neměl být přesunutý do Brna. Tam nebyl zvolený. Soudce rozhoduje o životě lidí, o velkém majetku, často o vězení na mnoho let. Měl by proto mít alespoň čtyřicet let a v předchozím životě dokázat, že něco umí, že se umí uživit. Měl by mít nějaké vynikající vzdělání, stáž v zahraničí, doktorát atd. Soudce je zástupce lidu, tak, jako třeba poslanec. Měl by mít úřední hodiny, styk s občany, tedy voliči. Měl by říci lidem, zda je liberální, konzervativní a tak podobně. Lid by měl znát jeho životopis. Lidé by měli vědět, co dělal posledních dvacet let. V současné době jsou soudcové ustanovováni státem, velmi nejasným způsobem. Jedná se o systém rychlé výroby rychlokvašek. Maturita, práva a nástup k soudu jako justiční čekatel. Pár let justiční čekatel a pak soudce. Pokud ještě nemá třicet roků, tak jde do té doby dělat něco k „soudu“. Asistenta, nějakého úředníka či cokoliv jiného. Pak už mu nic nebrání být jmenován soudcem.

Pokud by byli soudcové volení, mnoho z nich by už podruhé zvoleno nebylo. Soudce by měl chodit slušně oblečený. Nikdy bych nevolil znovu soudce, který chodí k soudu v šortkách nebo dokonce v trenýrkách a bez ponožek, takže vidím jeho holé prsty u nohou v sandálech nebo v pantoflích. Není to určitě žádný příjemný pohled. Soudce by měl být v obleku. Měl by mít kravatu a boty s tkaničkami. Vídám některé soudce v jednom blíže nejmenovaném městě na Moravě, kteří v létě chodí do práce v šortkách nebo dokonce v trenýrkách. Opravdu, v trenýrkách. Nejsou to šortky, což by také být nemělo. Vídal jsem soudce, který šel k soudu a měl na sobě trenýrky a v ruce raketu na tenis. Jiného jsem viděl v kraťasech a ve vasilu s výraznými svaly na rukou a výrazným tetováním. Tak toho bych určitě nikdy nevolil. Pokud někdo chodí do práce takto neustrojený, říká tím, jaký má postoj k té které práci. Nemusí se jednat jenom o soudnictví. Nechtěl bych, aby mě vezl taxikář v trenýrkách. Nechtěl bych jít ke krejčímu, který by byl oblečený v trenýrkách. Nenechal bych se prohlédnout lékařem v šortkách. Jakmile založím noviny nebo časopis propagující poroty, tak tyto trenýrkáře budu fotografovat a jejich fotografie otiskovat s uvedeným plným jménem a plným místem působení.

Občan volící soudce, by měl mít právo vědět, co ten který kandidát dělal za minulého režimu. Zda byl členem komunistické strany, nebo zda soudil za minulého režimu. Měl by vědět, zda ten který soudce soudil třeba disidenta, kterého jako velmi nemocného odsoudil do vězení, kde tento disident zemřel.

Občan by měl mít právo se jít podívat do jednací síně. Vidět, jak je ten který soudce oblečený, jak se chová k lidem a rozhodnout se, zda ho bude volit, pokud bude třeba po pěti letech znovu na svůj úřad kandidovat. Zdůrazňuji, že soudcové místních soudů by měli být voleni a to na určitou omezenou dobu. Například pět let. Samozřejmě asi ne soudcové speciálních soudů s celorepublikovou působností jako třeba soudy ústavní, nejvyšší, správní a podobně. Toto však nejsou ty hlavní soudy, se kterými se občan setkává v normálním životě.

Dnes je doba internetu. Podívejte se na velkou spoustu videí zachycujících děj v soudní síni v USA. Tam se soudcové opravdu chovají jinak a jsou to již zralí lidé. Než jdou k soudu, tak za sebou mají většinou dlouhou kariéru advokáta nebo státního zástupce. Místo soudce by nemělo být místo, které je vlastně první práce mladého člověka poté, co chvíli dělá takzvaného justičního čekatele, což je vlastně placená příprava na to, aby byl soudce.

Obrovské množství soudců v České republice nemá ani doktorát. Jsou to jednak „mladí začínající“ soudcové, ale i velký počet vyloženě starých strukturníků, kteří soudili už za bolševika a byli členy zločinecké komunistické strany (KSČ). Jak to, že si dokonce ani oni za více nežli třicet let neudělali doktorát? Byli přitom členy KSČ, tedy kolaboranti s komunistickým režimem. Pak jsou ti „mladí“, kteří jsou ale už „mladí“ delší dobu. Soudí už třeba také deset, patnáct, dvacet let. Stále však nemají doktorát. Všechny zapisovatelky jim říkají „pan doktor“, „paní doktorka“. Dokonce vás opraví, pokud o nich mluvíte jako o magistrech. Nejsou schopni se naučit látku potřebnou k rigorózním zkouškám? Nechtějí platit pár tisíc, kolik stojí poplatek? Je jim to prostě šumafuk? Občan by měl mít právo toto vědět a pak se rozhodnout ve volební místnosti. Některý kandidát by byl třeba protikandidát úřadujícího soudce. Nebyl by to bývalý komjunista, zrádce a kolaborant. Měl by za sebou úspěšnou kariéru advokáta. Měl by za sebou spoustu klientů, kterým pomohl. Měl by titul iuris utriusque doctor, ve zkratce JUDr. a třeba i titul doktor filosofie, ve zktratce Ph.D., psáno za jménem. Napsal by nějaké knihy, uměl by cizí jazyky a měl by za sebou pobyt na Západě. Chodil by slušně oblečený, žádné trenýrky, žádné šortky, měl by kravatu a byl by oholený. Určitě bych si udělal ten čas a šel bych k soudním volbám.

Lidé, vím, že to hned tak nebude. Různé staré struktury to hned tak nedovolí. Dokonce i prezident naší země je bývalý komouš. Jedna věc je ale jistá. Vězte, že soudci jsou zase jenom zástupci lidu. Jsou zde pro lid. Jsou to služebníci lidu.

Zde na tomto místě se budu asi opakovat. Učte se jazyky, jazyky a zase jazyky. Samozřejmě, angličtina je samozřejmostí. Ať je to dobře nebo špatně, obrovské množství videí a informací na internetu je v angličtině. Hledejte informace v cizojazyčné literatuře, cizojazyčných novinách a jistě na internetu. Vědomosti mají obrovskou moc. V naší zemi existuje silná informační blokáda a pořád se něco nesmí uveřejňovat a tají se to. Víte třeba, kolik zabili Američané lidí v Afganistánu a v Iráku? Víte, že Sadám Husejn neměl žádné spojení s nějakými útoky na USA 11. září? Víte, kolik Američanů již padlo v Afganistánu a v Iráku? Asi nevíte. To vše se však dozvíte na internetu. Stejně jako fakta o porotách, porotním soudnictví a volbě soudců. Dnes jsem sledoval jedno video na internetu, kde byl vidět asi hodinový či dvouhodinový výběr poroty. Navržení porotci byli omluveni i ze zdánlivě malého důvodu. Jedna paní byla omluvena, protože měla strýce sherifa a řekla, že svědectví policisty má vždy velkou váhu. Bylo mi do pláče. Jak vám to ještě mám říci? Nechci po vás nic, nechci peníze ani zlato. Chci jenom, abyste o tom, co říkám, přemýšleli, učili se a něco se dozvídali. To je jen a jen pro vaše dobro. Věřte mi.

Soudce se má správně volit, ne, že ho kdosi kdesi dosadí.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 9. 11. 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz