Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Pryč s rudou justicí

Brno

Na předchozích stránkách jsem se krátce rozepsal o české justici, o tom, že to je vlastně přežitek bolševického režimu. Krátce jsem se zmínil o tom, že justice je plná bývalých komunistů, kteří jsou hlavně u „vyšších“ soudů a ve vyšších funkcích. Přestože nejsou jmenovaní, zastávají třeba funkci „zastupujícího“ místopředsedy, přestože nebyli nikým zvoleni a ani neprošli výběrovým řízením. Celý soudní systém v České republice vznikl za bolševických stvůr a do dnešního dne byl jenom velmi málo upraven. Až do dnešních dnů nám zůstalo jedno velké dědictví z dob komunistů. Zbavme se tohoto nechtěného dětictví. Pryč s ním. Pracujme na odstranění rudé justice, pracujme na odstranění starých komunistických struktur. Je to tak snadné. Již za sebou nemají ani Sovětský svaz, ani Státní bezpečnost. Přesto jsou dále u moci a smějí se nám. Co je však horšího. Jsou na nás arogantní u všech možných soudů v České republice. Toto však bude možné jenom tak dlouho, dokud je necháme. Nenechejme je tedy. Je to tak snadné. Pryč s rudou justicí a pryč s komunistickými strukturami. Obnovme poroty, zlomme bolševickou moc. Pokud se mnou souhlasíte, tak se se mnou spojte a společně na tom pracujme. Pokud se ptáte, jestli se dá něco dělat, tak vám odpovídám, ano, dá se dělat hodně.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 29. 12. 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz