Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Právo být souzen sobě rovnými

Brno

Je jasné, že porotní systém u soudů je lepší, než systém, který existuje v České republice a který zavedli komunisté za své nadvlády v Československu. Představte si, že komunisté udělali v roce 1948 v Československu puč, poté, co nás západ prodal Rusům. Komunisté vraždili lidi, kradli, loupili a většině lidí znemožnili cestovat. Kdo byl v době nástupu bolševiků mladý a prožil celých 42 let komunistické tyranie v Československu, tak přišel o hodně. I když ho komunisté nezabili a dokonce ani nezavřeli, tak přišel o plnohodnotný život. Byl to chudáček. Nesměl cestovat, svobodně mluvit, ani podnikat. Měl strach se přiznat k tomu, že je věřící, pokud byl. Pokud měl alespoň malé políčko, které jeho předkové obdělávali po generace, tak mu sebrali i toto políčko a komunisté ho dali do takzvaného Jednotného zemědělského družstva, JZD. Dnes už cestovat smíme. Žádný bolševik nám v tom nemůže zabránit. Člověk si může koupit i políčko a může ho obdělávat. Může i podnikat, může vlastnit třeba trafiku nebo mít pronajatou hospodu. Může být třeba tlumočníkem na volné noze. Každý nyní může chodit do církve své volby, do sboru, do kostela nebo být bez vyznání. Bolševik však během své vlády udělal jednu velmi špatnou věc, kterou posílil svoji moc. Komunista zrušil poroty u soudů a nahradil je soudci z povolání, kteří o všem rozhodují sami. Existují sice takzvaní soudci přísedící, ale to se nedá s porotci srovnávat. Komunista tedy zrušil poroty a nahradil je systémem profesionálních soudců, kteří nejsou voleni a o všem rozhodují sami. Bolševický režim padl po sametovém podvodu v roce 1989. Komunismus padl a komunisté většinou obrátili kabát a šli působit třeba jako ústavní soudci, předsedové soudů, ministři a podobně. Oficiálně tu však již není bolševický režim. Proč tedy zůstal „výdobytek“ komunismu, tedy soudy bez porot? Komunisté mohou být na sebe pyšní. Tím mám na mysli komunisty, kteří převlékli kabát, komunisty, co kabát nepřevlékli, a všechny možné další komunisty. Něco, co stvořili, vydrželo do dnešních dnů. Gratuluji, bolševiku. U soudů máš, co jsi chtěl. Pokud ale sám přijdeš před soud, tak počítej s tím, že tam neuvidíš žádnou porotu, která bude mít pochopení. V porotním systému však občan, který se zodpovídá z trestného činu, je postaven před porotu. To již asi víme a vy, kteří jste to doposud nevěděli, jste si snad již ledacos přečetli na těchto mých stránkách. To ale zdaleka není vše. Představte si ale jenom, jak strašně se porotní systém liší od soudního systému, který existuje v České republice a který zavedl bolševik, poté, co zrušil v době komunistického režimu poroty. Představte si, že ve vyspělých západních zemích máte nejenom právo být souzen porotou, ale i porotou, která je nestranná a je složena z vám rovných porotců. O tom, že porota má být nestranná se zmíním na jiném místě. Zde se pár slovy zmíním o tom, že porota má být složena z „rovných“ obžalovaného nebo-li obžalovaný má právo být souzen „svými rovnými“. Co to znamená? Již v době vydání Magny charty liberatum a ještě dříve platilo, že například feudál, lord či baron byl souzen „svými rovnými“, jinými lordy, barony či feudály, nikoliv panovníkem a jeho úředníky, tedy soudci. V dnešní době to platí stále, ale tato ochrana je mnohem širší. Ve starých dobách obyčejný poddaný neměl mnoho práv. Práva měl šlechtic, duchovní a měšťan. Dnes však ve vyspělých západních zemích toto rozdělení před zákonem neexistuje. Je-li souzen chudák, má stejná práva jako boháč. (Samozřejmě, není tomu úplně tak. Boháč si může najmout ty nejlepší právníky, má spoustu peněz na zaplacení kauce, posudků a expertýz.) Chudák, stejně jako boháč, má právo být souzen „sobě rovnými“. Znamená to, že pokud je postavený před soud, o jeho osudu nejen, že rozhodne porota, ale porota, která k němu má určitý vztah. Je podobného původu, povolání, rasy, národnosti atd. Je-li souzen chudý černoch, neměla by porota sestávat ze samých bohatých mužů, bílých blondýnů s modrýma očima, co jako malí dělali přípravku, pak Harvard, Yale, sloužili v armádě v důstojnické hodnosti a nyní jim komorník nosí nahřáté ručníky k bazénu a vyžehlené noviny ráno do postele, spolu se snídaní. Tito blondýnci, vyhraněné anglosaské typy, by pro našeho černého muže, co většinu života tráví na ubytovně, neměli to pravé pochopení. Zároveň ale platí, že je-li souzen boháč, pak by členové poroty měli být také boháči nebo alespoň lidé dobře situovaní. Žádní chudáci, nezaměstnaní, či bezdomovci. Znám případy, kdy byli souzeni vyložení milionáři a stěžovali si, že nejsou souzeni „sobě rovnými“, i když v porotě zasedalo alespoň pár dobře situovaných lidí. Černoch bude jistě chtít, aby v porotě zasedali i nějací černoši, když už ne samí černoši. To by se totiž zase nelíbilo státnímu zástupci, který by řekl, že to je vše až moc ve prospěch obžalovaného. (Teď jenom připomínka toho, jak je to v České republice. Zde předstoupí obžalovaný před jednoho souce. Nemůže si ho nějak vybírat. Prostě ten ho bude soudit. Klidně to může být bývalý komunista. Mě zajisté bývalý komunista nenávidí, opovrhuje mnou nebo mně alespoň nefandí. Zkrátka, nemá mě rád. To je samozřejmé. Já si zase nevážím bývalého komunisty. Nenávidím ho. Nesympatizuji s ním. Přesto jednoznačně, kdybych byl obžalován, tak by o mně mohl rozhodovat bývalý komunista a nenadělal bych nic.)

Obžalovaná žena chce, aby v porotě zasedaly pokud možno samé ženy nebo alespoň co nejvíce žen. Pokud je postavena před soud žena, že zabila muže, který ji trýznil, dává to smysl, pokud tato žena a její obhájce/obhájkyně chtějí, aby v porotě sloužilo co nejvíce žen. Žena lépe chápe, jak těžké to je pro ženu, vzepřít se nějakému grázlovi a tyranovi, co ji deptá, ponižuje, sexuálně zneužívá, obírá o peníze atd. Žena druhou ženu pochopí. Ví, že někdy prostě přeteče pohár. Týraná žena prostě zmáčkne spoušť pistole nebo revolveru.

Jak ale dosáhneme toho, aby v porotě zasedali opravdu rovní obžalovaného? Není to tak jednoduché. Především soud musí k porotní službě předvolávat vhodné občany. Je-li obžalovaná žena, tak nemá předvolat samé muže. Poté, co jsou občané vybraní k porotní službě předvoláni, začne jejich výběr, jehož součástí je takzvaný voir dire. Voir dire je procedura, při které obhájce a státní zástupce mohou klást občanům vybraným k porotní službě otázky, které jim pomohou zjistit, zda občané povolaní k porotní službě se k porotní službě hodí. Více o tom na jiném místě. Státní zástupce a obhájce se ptá, co navržení porotci dělají, jaké mají vzdělání, co dělali v životě atd. Chtějí, aby zjistili, že se opravdu jedná o rovné obžalovaného. Tento zájem má samozřejmě především obhájce, ne státní zástupce, který chce naopak obžalovaného dostat. Obhájce a státní zástupce mohou navrženého porotce vyloučit z porotní služby, omluvit ho a poslat ho tím domů. Státní zástupce zase nechce, aby v porotě byli samí zase příliš „rovní“ obžalovaného. Nechce, aby milionář byl souzen samými milionáři, členy toho stejného jacht clubu. Co myslíte vy, jak dalece by se mělo jít? Musí být všichni porotci zcela rovní obžalovanému?

V případě obžalovaného za zastřelení někoho v obraně chce obžalovaný, aby porotci byli také držitelé zbraní nebo zbraně a zbrojního průkazu. Já osobně jsem krajní příznivce práva nosit zbraň. Nechtěl bych, aby mě soudili samí, co je propustili z vojenské služby, protože se nekvalifikovali s puškou, nemají zbraň, jsou proti zbraním a bojí se držet zbraň v ruce.

Při voir dire a celkově při výběru poroty se také zjišťuje, zda vybraný porotce není podjatý, což je něco jiného, než je-li rovný obžalovaného.

Voir dire má samozřejmě v různých státech různá pravidla. Nesmí se této instituce zneužívat, nesmí se ptát donekonečna a nesmí se vylučovat každý občan vybraný k porotní službě a tím vlastně bojkotovat projednání věci. Něco takového u nás nehorozí, že? Komunisté, klobouk dolů před vámi. Skončili jste na smetišti dějin. Sovětský svaz zanikl. Německá demokratická republika (pamatujete si na ni ještě?) je už dnes spíše vtipem, ale soudní systém, který jste zavedli, dále vzkvétá. Vím ještě o jedné zemi, která má takový stejný systém, jako máme my v ČR. Je to Jihoafrická republika. Tam byly vždycky poroty, ale zrušili je v době rasistického režimu zvaného apartheid, aby mohli snadno odsuzovat odpůrce rasistického režimu. K tomu bez komentáře.

Je věcí obhájce nezanedbávat voir dire a nedopustit, aby, obhajuje-li chudého mexického přistěhovalce, v porotě zasedali samí bohatí anglosasové, kteří neumějí vyslovit ani jeho jméno a například Mario Gomez Castro by vyslovili mejrijo goumz késtro. Jenom na zasmání, jméno Juan Gonzales by vyslovili ván gonzejlis. Tak to je opravdu vrchol.

V České republice princip práva být souzen rovnými vůbec není ani nadnesen a diskutován. Představte si, že by se nějaký Rom dovolával práva být souzen sobě rovnými. Je jasné, že Rom je vždy souzený v České republice „sobě nerovnými“.

Je toho strašně moc, co se týká porotního systému. České hromadné sdělovací prostředky jsou však poslušny současné vládnoucí garnitury, která nechce, abyste znali pravdu. Existuje silná informační blokáda. Čtěte proto nezávislé stránky, jako jsou tyto moje stránky, šiřte znalosti, které zde načerpáte. Vláda bývalých komunistů pomalu končí. Nebyli odstraněni, ale pomalu půjdou do důchodu a postupně vymřou. Je proto třeba studovat cizí jazyky, cestovat do zahraničí, stýkat se s těmi, co nejsou poznamenaní komunismem. Je potřeba nestýkat se s bývalými komunisty, vyhýbat se „osmašedesátníkům“ a podobným. Musíte mít stále k dispozici internet. Je tam spousta dnes už i videí o problematice porot a to nejenom z USA, ale i například z Austrálie. Musíte ale umět anglicky. Když budete umět anglicky a budete se dívat na anglicky namluvená videa, tím opět velice vylepšíte svoji znalost angličtiny. Založil jsem anglickou versi těchto stránek na adrese www.juries.cz. Přestože mluvíte česky, občas se podívejte i tam. Videa budu namlouvat já osobně. Je mnohem snazší pro Čecha rozumět anglicky mluvícímu Čechovi než rodilému mluvčímu angličtiny. Je to ale postupný, pomalý proces. Vítězství bude naše. Nebude to sice dnes ani zítra, ale den vítězství přijde. Je však potřeba pro to něco udělat. Já pro to něco dělám. A vy? Pokud máte zájem, pak některé další informace získáte na stránkách www.shibboleth.cz a postupně více a více na anglických stránkách www.juries.cz.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 25. září 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz