Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí

Brno

V poslední době došlo k tomu, že u brněnského krajského soudu soudili některé obžalované a jejich obhájci poukazovali na to, že případy byly přidělovány mimo pořadí, tomu stejnému soudci, magistrovi, který je kladně hodnocen svým nadřízeným. Obhájci si také povšimli toho, že tento magistr byl vždy členem senátu spolu s někým se sedmi soudců přísedících, přestože soudců přísedících je u brněnského krajského soudu přes sto. Pro ty, co neznají přesně pojmy, uvádím na vysvětlenou. U závažných věci soudí obžalovaného soudní senát. Senát se skládá ze tří členů. Jedním z nich je předseda senátu, což je vždy profesionální soudce, vystudovaný právník a dále dva soudcové přísedící. Soudcové přísedící nemusejí mít právnické vzdělání. Předseda senátu musí mít vystudovanou právnickou fakultu, avšak nemusí mít složenou rigorózní zkoušku, nemusí být tedy doktor práv. Stačí, že je pouhý magistr, nebo ti starší třeba ještě „promovaný právník“ . Někteří soudci nemají titul vůbec žádný, ani magistr, ani promovaný právník.

Tato situace se probírala v novinách a v televizi. Představitelé soudu se bránili, říkali, že to je správně, že rozdělování zavedl někdo z vedení, kdo u soudu již nepracuje. Profesionální soudce, magistr, o kterého se jednalo, říkal v televizi, že si soudce přísedící nevybíral, vybíral je někdo jiný, snad kancelář. O soudcích přísedících se vždy ale mluví jako o přísedících.

Je mi jasné, že magistr nakonec bude mít pravdu, to, že dostával případy mimo pořadí se nějak vysvětlí. To, že dostával stále ty stejné soudce přísedící se také vysvětlí. (Jiní neměli čas, byli nemocní, nechtěli to dělat.)

Toto je však špatně, ať je to jak chce. Obžalovaný, který je postaven před soud, musí vědět, že jeho případ dostane k posouzení přesně ten soudce, který je na řadě. S ním v senátu slouží dva soudcové přísedící, kteří jsou na řadě, ne ti, kteří se zrovna tomu kterému magistrovi hodí, nebo se mu líbí, nebo mu prostě vyhovují, neodporují.

Představte si ale, že toto je jenom maličkost, detail. Předmětného magistra se zastával jeho nadřízený, zastupující místopředseda krajského soudu pro trestní úsek. Koho ale tento místopředseda zastupuje? Dříve zastupoval místopředsedu, který byl dlouhodobě nemocný a ještě k tomu byl na stáži u nejvyššího soudu. Jeho zastupováním byl proto pověřen jeho kamarád, bývalý komunista. Místopředseda minulý rok zemřel a jeho kamarád, který ho zastupoval, ho zastupuje do dnešních dnů. Takže ještě jednou: v Brně je zastupující místopředseda, bývalý komunista, který zastupuje předsedu, který zemřel před rokem a něco. ( V květnu 2015.) Prošel nějakým výběrovým řízením? Samozřejmě, že ne. Účastnil se vůbec nějakého výběrového řízení? Nebuďte naivní, jistěže ne. Bylo vypsáno nějaké výběrové řízení? Ale samozřejmě, že ne. Prostě obrovský soud má „zastupujícího“ místopředsedu, který byl ustanoven....Kým, to opravdu nevím, nevím ani jak.

Toto zase ale není všechno. Představte si, že tento bývalý komunista, zastupující místopředseda, přjímá ke krajskému soudu nové soudce, jak se mu chce, bez výběrového řízení, bez stáže.

Mezi námi, já jsem vděčný televizím i novinám, že poukazují na to, že některé kauzy jsou přidělovány bez pořadí stále tomu stejnému magistrovi. To ale zdaleka není vše. V čele celého trestniho úseku stojí bývalý komunista, který je zastupující místopředseda, který ale nevím, koho zastupuje, kým byl jmenován, na jak dlouho...

Proč není vyhlášeno výběrové řízení? Jak dlouho to bude trvat? Proč je tomu tak? Kdo koho kryje?

Zde je aktualizace. Nakonec bylo těsně před Vánocemi vyhlášeno výběrové řízení na místopředsedu soudu. Zúčastnil se ho jeden uchazeč – zastupující místopředseda, bývalý člen KSČ.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 17. 6. 2016

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz