Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Organizace na podporu porot

Brno

Jmenuji se Oldřich Ševčík. Na jiném místě těchto stránek najdete veškeré kontakty na mě. Rozhodl jsem se, že něco udělám pro zlepšení situace u českých soudů. Domnívám se, že nejdůležitější je obnovit soudní poroty tak, jak u nás byly za Rakouska-Uherska a za první republiky, než je odstranili komunisté. Také je samozřejmě potřeba, aby i menší města měla svoje soudy a vůbec, aby města měla právo zřizovat svoje soudy. Nyní soudy patří pouze státu, zřizuje a platí je stát. Občané nemají u soudů nejmenší slovo, nevolí soudce, nemohou je odvolat. Obhajoba nemá u soudu téměř žádné slovo, nemůže předvolat dokonce ani jediného svědka. Toto se musí změnit. Je taktéž potřeba od soudů dostat pryč takzvané staré struktury, „dělnické kádry“, bývalé komunisty, co studovali často všelijak urychleně, „dodělávali“ si maturity za pochodu. Pokud budu provozovat tyto stránky, pár lidí si je přečte a do další generace se již bude o porotách a dalších věcech něco vědět. Je však potřeba, aby se pro obnovení porot skutečně něco udělalo. Nejenom, abychom si o tom spolu četli a třeba si pouštěli pořád dokola film Dvanáct rozhněvaných mužů a říkali si: „To je něco jiného, co?“ Ne. Poroty je potřeba u soudů prostě obnovit. Je potřeba provést další reformy a odstranit staré struktury. Jak to uděláme? Musí nás být hodně. Pokud se mnou souhlaíste, napište mi, že chcete být členy organizace, kterou zanedlouho založím. Bude to taková organizace, která bude bojovat za obnovení porot u českých soudů. Členem se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, kdo nebyl nikdy členem organizace, která utlačovala český lid. To znamená, nechci spolupracovat s bývalými členy Komunistické strany Československa (KSČ), nechci žádné bývalé pracovníky Státní bezpečnosti ani žádné bývalé spolupracovníky Státní bezpečnosti. Podmínkou členství bude negativní lustrační osvědčení. Nechci nikoho, kdo byl „soudcem“ za bolševika, pohraničníkem za bolševika, prokurátorem za bolševika nebo členem Sboru národní bezpečnosti, či snad dokonce (brr) členem lidových milicí.

Čím se bude organizace zabývat? Organizace bude prosazovat obnovení soudních porot. Bude prosazovat volitelnost soudců, jejich odvolatelnost, zvýšení minimální věkové hranice pro soudce na čtyřicet let. Budeme prosazovat, aby města mohla zřizovat svoje vlastní soudy a aby je mohla obsazovat. Budeme prosazovat zbavení justice starých struktur. Budeme žádat, aby justiční funkcionáři byli dosazováni průhledně, to jest na základě voleb nebo alespoň výběrového řízení.

Co taková organizace bude provádět? Především je potřeba, aby naše organizace opravdu vyvíjela nějakou činnost. Členem se může stát každý občan České republiky staší 18 let, kdo se nepodílel na komunistickém útlaku. Samozřejmě, nechtěl bych za člena ani někoho, kdo se podílel na kolaboraci s nacisty, ale doufám, že těchto osob dnes už moc nežije a zajisté se hlásit nebudou. Pokud by však, jenom hypoteticky, měl o členství zájem bývalý člen Vlajky nebo protektorátní vlády, tak bych o něho nejměl zájem. Organizace bude pořádat přednášky, vydávat tiskoviny, školit svoje vlastní členy, aby mohli argumentovat na veřejnosti. K ničemu není nějaká elitistická organizace, která má pár členů, nové členy nepřijímá. Jenom někoho, koho „přizve“. Pokud budeme mít jenom takové organizace, pak bude české soudnictví vypadat tak, jak vypadá nyní, navěky. Je potřeba, aby členové byli aktivní a zapálení. Ne, aby se jednalo o organizaci jednoho muže či ženy.

Organizace bude muset mít svoje kanceláře, zaměstnance, dobrovolníky. Organizace bude potřebovat spoustu peněz na svoji činnost. Je potřeba platit kancelář, později kanceláře. Je potřeba platit za internet, za členské průkazy, tiskárny, nálepky, prostě reklamní materiál. Již nyní však mám kladný ohlas mezi lidmi, hodně lidí mi již sdělilo, že mají zájem do organizace vstoupit. Sídlem organizace bude alespoň z počátku Brno, ale později samozřejmě bude mít svoje pobočky po celé České republice. Některé další poznatky načerpáte na mých dalších internetových stránkách www.shibboleth.cz. Velice důležité pro mě je styk se zahraničím. Proto vás žádám. Studujte cizí jazyky. Nejenom angličtinu ale i především francouzštinu, italštinu, němčinu, španělštinu, ruštinu a další. Samozřejmě asi nebudete studovat nebo se učit tyto všechny jazyky, ale alespoň některé. Musíme být chytřejší než naši nepřátelé. Takový estébák většinou neuměl ani francouszky ani italsky. Měl však svoji síť udavačů a ti mu v mnoha případech pomohli. Jsou bývalí lidoví milicionáři, kteří žijí v jiném městě, než ve kterém byli členy lidových milicí. Pokud nějakého takového zjistíte a zjistíme, že je zaměstnán tam, kde je třeba negativní lustrační osvědčení, tak bude muset odejít.

Naše organizace bude muset mít svoje internetové stránky. Bez toho již dnes není života. Tyto stránky budou muset být jednak v češtině a také v dalších světových jazycích. Musíme oslovit zahraničí. Ty, kteří nebyli nikdy poddaní bolševiků a jejich pomahačů. Od těch se učme. Ústava Spojených států amerických garantuje právo na soudní jednání před porotou. Toto právo ale garantují i ústavy dalších jednotlivých států Spojených států amerických jako například ústava států Illinois, Arizony a dalších. Toto není české veřejnosti tak známo, tyto dokumenty nejsou většinou přeloženy do češtiny. Toto vše proto uděláme a tím uděláme pro vzdělání široké veřejnosti záslužnou práci. Organizace nepotřebuje jenom právníky nebo studenty práv. Každý, kdo má silné demokratické cítění a snahu něco dělat, může být velmi prospěšný. Mimo na těchto stránkách najdete na mě kontakty i na stránkách www.shibboleth.cz. Kdo se chce podílet na boji za demokracii, ať se mi ozve. Demokracie bez porot u soudů je pouze demokracie napůl, nedokonalá, demokracie postkomunistická. My však již dávno postkomunistický stát nejsme. Jsme, nebo bychom již dávno měli být, stát demokratický.

Samozřejmě, je mnoho věcí, které se dají dělat. Je potřeba se opravdu zabývat tím, jak jsou dosazováni justiční funkcionáři. Nedávno resignovala u jednoho důležitého soudu jeho dlouholetá předsedkyně a během několika dní byl „navržen“ ale hned i jmenován její nástupce. Samozřejmě, že šlo o muže důchodového věku, který byl soudcem v době bolševismu a především byl členem zločinecké organizace nazvané Komunistická strana Československa. Jak je to možné? U jiných soudů jsou zase „zastupující místopředsedové“, kteří nejsou nikým zvoleni, neprošli žádným výběrovým řízením a jsou na místech „místopředsedů“. Samozřejmě, že se téměř vždy jedná o bývalé komunisty. Je potřeba s tímto něco udělat. Není to až tak těžké. Jak sami víte, bývalý komunista se rovná zbabělec. Takový komunista byl silný, když měl za sebou KSČ, StB a Lidové milice. Když ale tyto zločinecké organizace za sebou nemá, tak se roztřese, jestli proti němu někdo půjde. Je jasné, že půjde.

Je mnoho dalších věcí, které mám na srdci. Podmínky, za kterých se nacházejí lidé držení ve vazbě, jsou nelidské. Především, většina z nich by tam neměla být. Vazba téměř vždy, s vyjímkou vrahů a podobně, může být nahrazena například složením peněžité záruky, dohledem probačního úředníka. Pokud však již někdo je ve vazbě, mělo by se s ním zacházet jako s člověkem. Se zvířetem se nezachází tak, jako s obviněným, který je držený ve vazbě. Představte si, že existuje něco, čemu se říká „pevná vazba“. To znamená, že osoba držená ve vazbě je neustále v kobce. Tato kobka je zamčená. Nesmí ani na chodbu. Tuto hnusnou páchnoucí kobku smí opustit jedenkráte denně na takzvanou vycházku, která trvá hodinu. Během této vycházky se smí procházet v kotci, který by nestačil psovi nebo jinému zvířeti. Pokud je někdo delší dobu v pevné vazbě, má to vliv na jeho celý život. Naruší to jeho psychiku a zdravotní stav. Osoba držená ve vazbě je třeba po roce vazby zproštěna podané obžaloby. Dostane někdy pár korun jako odškodnění. Kdo ale takovému člověku vrátí jeho život a postavení ve společnosti? V mnoha případech trpí nezákonně držené osoby ve vazbě celý život postdramatickým stresem. Toto je potřeba změnit. Toto se změní. Nejenom kvůli těmto stíhaným osobám, ale kvůli celé společnosti. Nikdo si neuvědomuje, jaké strašné náklady představuje toto držení ve vazbě kdejakého obviněného. Místo toho, aby obviněný mohl pracovat a platit náklady trestního stíhání, je často zbytečně držen ve vazbě, nic nevydělá a rodina ho musí podporovat. Samozřejmě, při posuzování návrhu na vzetí do vazby se nepostupuje u všech stejně. Romové jsou braní do vazby více. Dovedete si představit, jak dlouho trvá vazební zasedání u chudého Roma, který ukradl aktovku? Kolik minut byste řekli? Co myslíte, s jakým výsledkem? Bude vzat do vazby?

Je potřeba lidi vzdělávat. Dříve byl našim Velkým bratrem Sovětský svaz. Nyní jsou to Spojené státy americké. Proč se tedy současná vládní garnitura u Velkého bratra nepoučí? To, co může mít Velký bratr nemůžeme mít my? V USA je právo na porotu jedním z hlavních práv člověka. Proč ne u nás? Podlézat USA můžeme, ale proč se od nich nepoučit v tom, co mají dobrého? To, co jsme převzali v USA, jsou většinou ty věci špatné. Dávání pracovníkům v hotelích vizitku jenom s křestním jménem. Je to možné? Copak recepční v nějakém hotelu je nějaká kravka nebo pejsek, aby se jí říkalo „Jano“? Zároveň platí, že v USA je hodně věcí dobrých. Jedna věc vynikající jsou poroty u soudů.

Je potřeba vybudovat opravdu silnou, dobře organizovanou organizaci. Je mi jasné, že nás nebudou pouštět do sdělovacích prostředků, které pracují výhradně pro současnou vládní garnituru (nebo téměř výhradně). Tam pouští ty jiné, ty právníky, co je všichni obdivují, kteří jsou neustále předsedy jakýchsi soudů, zároveň jakýmisi zákonotvůrci a ještě k tomu učí někde na škole. Jak to stihnou, pracovat u jednoho soudu v jednom městě a zároveň učit dvě stě kilometrů jinde? Na toto je taktéž třeba se podívat. Často dostávám elektronickou poštou nevyžádanou reklamu na různá školení, semináře a podobné. Stojí to dost peněz, 5.000 Kč je hned. Jako přednášející jsou velmi často soudcové různých důležitých soudů. Semináře organizují různá s. r. o. a těm se i samozřejmě platí. Pokud na těchto seminářích přednáší nějaký soudce vyššího soudu, jak to má vyřízené v práci? Je omluvený? Má neplacené volno? Vybírá si („čerpá“) dovolenou? Nebo si jenom tak „odskočí“ na celý den a vydělá si nějaké penízky bokem? Ví o tom vedení soudu? Neschází tam nikomu?

Musíme se inspirovat u jiných. V dnešní době, kdy existuje internet je přece jenom všechno lehčí. Není možné zase úplně všechny a všechno umlčet. Prostě dáme spoustu informací na internet, včetně videí pro ty, co moc nečtou ale poslouchají videa. Vydáme spoustu publikací. Uspořádáme demonstrace proti starým strukturám. Podívejte se na internet a najděte si stránky organizace Nation of Islam nebo videa s jejich vůdcem Louisem Farrakhanem. Nejsem jejich přívržencem. Jsem křesťan. Je potřeba si ale uvědomit, jak tito lidé opravdu nepřijali svůj úděl. Postupně bojovali. Nyní, přestože je raději moc nepouští do televize, přece jenom se tam občas dostanou. Co se však internetu týče, neznám žádnou jinou organizaci než Nation of Islam, která má takové množství videí na internetu. Spoustě svých členů či příznivců zaplatili kauci, aby se dostali z vazby. Existuje mezi nimi úžasná disciplína. Nesmí pít alkohol, kouřit, musí se chovat naprosto tím nejlepším slušným způsobem. Musí chodit perfektně oblečení. Tak by to mělo být i v naši organizaci. Chceme-li něčeho dosáhnout, nesmí na nás mít nic. Musíme jít všem ostatním příkladem. Bývalý komunista, bývalý vojenský prokurátor z doby komunismu, který nyní slouží u nějakého vyššího českého soudu a chodí po chodbě soudu v šortkách a bosý, neobstojí proti dobře organizované organizaci. Některé další úvahy najdete též na stránkách www.shibboleth.cz.

Je potřeba zamezit neustálému zvyšování platů soudců. O soudcích je neustále slyšet hlavně v souvislosti, že chtějí „doplatit“ plat. Kdo v tomto státě dostává tolik peněz jako soudci? Jejich kancelář jim poskytuje stát. Počítač je dodán státem. Uklízí jim kancelář dokonce uklízečka za státní peníze. Telefon, kterým telefonuje kamkoliv, jim platí stát. Mají dlouhou placenou dovolenou. Přesto ale stále slyšíme, že podávají soudcové „žalobu“. Mají málo? V době, kdy se tolik malých živnostníků položí, protože už prostě nemají na to, aby to utáhli, soudce chce víc. Samozřejmě, že aby si někdo mohl opasek povolovat, tak si ho někdo musí utahovat, včetně toho, že skončí na ulici pod mostem. Tomuto se však zamezit dá. Chce to pouze se tomuto požadavku peněz postavit.

Je potřeba (mimo jiné) taktéž odejmout soudcům pravomoc rozhodovat o žádostech o podmíněné propuštění z vězení. Tato pravomoc by měla být dána věznici, ve které odsouzený vykonává trest odnětí svobody, jak je tomu v zahraničí. Příklad: osoba je odsouzená ke dvěma letům vězení. Podle zákona může být propuštěna za dobré chování za třetinu nebo za polovinu doby. Ředitel věznice ustanoví komisi sestávající z psychologů, vychovatelů a třeba i z nějakých lidí v civilu (funkcionářů organizací, církví) a ti na základě žádosti posoudí, jestli ten který odsouzený půjde ven. Pokud rozhodují soudci, je každé rozhodnutí jiné. Jeden „pouští“, druhý „nepouští“. Nechci zacházet do detailů, ale je zde obrovský prostor pro korupci. Co myslíte, stalo se někdy, že nějaký soudce nepustil odsouzeného, který byl poprvé ve vězení, protože předtím měl již podmínku, ale pustil recidivistu, který byl osmnáctkrát trestaný? Co myslíte? Je to pravda nebo je to fikce?

Soudce by měl být perfektně, tedy slušně oblečený. Pokud jdu k soudu, nikdy nevstoupím do soudní budovy bez saka, bílé košile a kravaty či motýlku. Soudce by měl být také slušně oblečený. Není správné, pokud je soudce neoholený, v kraťasech, s holýma nohama a naboso. Neměl by si po chodbě soudu vézt jízdní kolo v tričku a kraťasech a k tomu ještě zpocený. Je nutno dodat, že ženy soudkyně chodí oblečené většinou pěkně. Některé velmi pěkně. Ale ti jejich mužští kolegové... Tam je to vidět, že ta výchova doma, když byli menší, byla trošičku podceněná...

Prosadíme účast veřejnosti při obsazování soudních funkcí. Již nesmí existovat něco jako dosazení zastupující předsedové a místopředsedové. Vše bude průhledné. Dnes by řekli „transparentní“. Já ale stále říkám průhledné.

Dovolili si toho vůči nám po tom listopadovém podvodu moc. Je čas něco dělat. Je čas se angažovat.

Vy, kteří se mnou souhlasíte a chcete něco dělat, tedy i stát se členy organizace, mě kontaktujte. Naší společnou organizací si ale představuji dost odlišně od ostatních organizací. Měli by do ní vstupovat jenom lidé, kteří jsou o své věci přesvědčeni a chtějí pro ni něco udělat. Bude s tím spousta práce. To se nedá nic dělat, pokud nechcete, abychom žili dál jako za bolševiků. Představte si jenom, kolik mi zabere času napsat těchto pár úvodních řádků. Nyní budu zadávat výrobu samolepek, na kterých bude internetová adresa stránek, kterou si příznivec přilepí třeba na nárazník u auta. Každou samolepku někdo uvidí. Vždy o nás bude vědět více a více lidí. Nemáme co ztratit. Horší to být nemůže. V této chvíli lid u soudů nemá slovo. Již není možné, aby lid měl slovo ještě méně. To už nelze. Proto, pokud vybojujeme zatím i jenom nějaký, byť jenom dílčí úspěch, bude to pokrok. Buďte o své pravdě přesvědčení. Chceme přece něco nového. Chceme se přiblížit Západu. Chceme vzít dění do vlastních rukou. Chceme u soudů obnovit poroty. Soudce z doby komunismu, sám člen komunistické strany, zločinecké organizace, už do toho nezapadá. Má pokřivený charakter. Dopustil se kolaborace s nepřítelem (Sovětským svazem). Chodil na schůze KSČ. Plnil pokyny vedoucích funkcionářů KSČ. Nic od něho nechci. Jenom, aby odešel a aby nebyl ve státní službě. Nechci ho poznat osobně a vidět, že je „dobrý“. Ne. Nechci ani, aby mi vysvětlil, jak se jede z Brna do Nelahozevsi či na Říp. Také se na něho takto dívejte. Nic od něho nechtějte. Jenom, aby odešel. Je to nepřítel. Kdo přispíval na činnost komunistického režimu, kdo podporoval okupaci Československa, je nepřítel. Není to sympaťák, který jenom byl v „partaji“. Členové naší organizace by si měli navzájem pomáhat a měli by společně bojovat proti starým strukturám.

Pokud máte zájem o samolepky a podobně, tak mi o ně napište. Uveďte svoji adresu a já vám je pošlu. Ze začátku se nebude jednat o nic velmi nákladného. Jenom samolepky, letáky, později brožury, knihy, CD, DVD a podobně. Jakmile toto budete mít, tak se lehce dostaneme do hromadných sdělovacích prostředků. Z počátku třeba jenom alespoň do místních rádiových stanic či do místních televizních stanic či novin. Nutností je taktéž pořádání přednášek pro veřejnost.

Již nyní zdůrazňuji, že každý člen bude muset reprezentovat naši organizaci. Nebude to tak, že v čele organizace bude stát jeden člověk a ten bude pokrývat vše, psát články a podobně. Ode všech členů očekávám aktivní přístup. Člen je povinen svým vystupováním opravdu organizaci reprezentovat a to svými názory, znalostmi, chováním a oblékáním. Nebudeme se zabývat nějakou nedůležitou věcí. Proto, pokud bude náš člen například v televizi, společenské oblečení je samozřejmostí, nikoliv tričko a rifle, jak v dnešní době hodně vídáme. Špatně oblečený člověk o sobě řekne hodně. Je jisté, že je člověk bez vůle, který není ani schopen si zařídit, aby měl správné oblečení. Správné oblečení totiž opravdu stojí peníze. Abyste mohli být správně oblečení, musíte tomu věnovat i nějaký čas. Oblek potřebujete žehlit, boty krémovat, leštit a tak dále a tak dále. Špatně oblečený člověk se neumí postarat ani sám o sebe. Jak se potom chce starat o něco, co zahrnuje něco vážného, zahrnující celou společnost?

Naše organizace v žádném případě nesmí trpět jakýkoliv náznak rasismu, nacismu, fašismu, nenávisti vůči rase, národnosti a náboženství. Rozhodně nechci slyšet urážky vůči Romům, Židům, muslimům, budhistům a já nevím proti komu. Jsme tu proto, abychom lidem pomáhali, ne je uráželi, či si jich nevážili. Jsem proti jakékoliv spolupráci s jakoukoliv orgaizací, která je založena na filosofii, která má v úmyslu provádět jakékoliv porušování lidských práv, diktaturu, útlak jedné skupiny skupinou druhou.

Aby si naše organizace zachovala absolutní nezávislost, nebudeme usilovat o podporu žádné již stávající organizace, ať již státní, „polostátní“ či zcela soukromé. Samozřejmě, jednotlivé osoby nám smějí veřejně projevit svoji podporu.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 18. června 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz