Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Odkazy na některé moje další internetové stránky.

Brno

Tyto stránky se zabývají propagací porotního systému u soudů. Mým cílem je obnovení porotního soudnictví v České republice, které bylo zrušen komunisty v době komunistického režimu. Provozuji též i takovou moji osobní stránku, na adrese www.shibboleth.cz. Zde se dozvíte též něco o porotách, jakož o mojí celkové orientaci. Jedná se o takové povšechné stránky. Porotní systém u soudů je většinou tam, kde lidé čtou Bibli. Vždy k porotám více inklinují lidé, kteří mají svoje vlastní myšlení, neobdivují žádné autority. V podstatě si nevzpomenu na žádnou anglicky mluvící zemi, kde by lidé četli Bibli a kde by nebyly soudní poroty. Znalost Bible, vlastní úsudek, neobdivování jakýchsi falešných autorit, to vše jde ruku v ruce. Učte se cizí jazyky, čtěte Bibli, čtěte Bibli v cizích jazycích. Můj malý příspěvek české vzdělanosti jsou stránky www.kingjamesbible.cz, kde se dozvíte základní údaje o Bibli krále Jakuba, neboli King James Version, neboli King James Bible. Podívejte se tam.

Každý vlastenec by měl znát historii svého národa. Měl by znát výrobky, které byly vyrobeny v zemi, odkud pochází. Slavnou značkou v našich dějinách je Tatra. Současný režim nepoužívá vozidla této značky. Vozidla této značky byla hromadně vyřazována a ničena. Nám se podařilo jedno takové autíčko zachránit a postupně ho dáváme do lepšího a lepšího stavu. Buďte sami sebou, neobdivujte cizí vozidla, ale vozidla slavné české tradice. Podívejte se na stránky www.sevcik-tatra613.cz, kde uvidíte rudého ďábla, vůz Tatra 613-4, ale i další vozy, další veterány, případně další věci, které k tomuto patří.

Moje pracovní stránky najdete na adrese www.oldrichsevcik.cz, odkazy na jejich cizojazyčnou versi najdete přímo tam, na stránkách www.oldrichsevcik.cz.

Pokud máte někoho známého, jehož rodnou řečí je angličtina a chce se seznámit s mými názory, které se týkají porot, pak může zabrousit na stránky www.juries.cz. Tyto stránky však nejsou velice obsáhlé, neboť v současnosti existuje velké množství anglicky psaných internetových stránek, které propagují porotní systém u soudů.

V současné době píši druhý díl Pamětí croupierových, Ve spárech rudé justice. První díl jsem již napsal, chystá se k vydání. Také chystám jeho vydání na CD. Ve spárech rudé justice, druhý díl cyklu Memoires d'un croupier/Pamětí croupirovy také vydám na nosiči CD, aby se s touto knihou mohli seznámit i lidé, kteří špatně vidí, nebo jim čtení dělá potíže, kvůli jejich zraku. O těchto knihách se můžete více dočíst na stránkách www.vesparechrudejustice.cz.

Určitě také navštivte stránky www.pametikrupierovy.cz, kde se dozvíte něco o knihách v cyklu Paměti krupiérovy, které postupně vydávám.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 24. 11. 2016

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz