Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců

Brno

Na předchozích stránkách jsme se zabývali tím, jak nevhodný je současný český soudní systém. Systém, založený výhradně na nikým nevolených soudcích. Soudcích, kterí jsou často bývalí komunisté. Řekli jsme si, že jedině spravedlivý systém je systém, ve kterém rozhodují poroty složené z místních občanů. Některé úvahy na toto téma a na témata příbuzná, jste si již i v minulosti mohli přečíst na stránkách www.shibboleth.cz.

V předchozích pojednáních se zabývám podrobněji výběrem poroty, jehož součástí je takzvané voir dire. Zabývám se také právem obžalovaného být souzen porotou sobě rovných. To je snad všem jasné. Černého chudého muže by neměli soudit jakožto členové poroty samí anglosasové s diplomem z Harvardu, obrovským kontem v bance, členskými průkazy všech možných yacht clubů, golf clubů a podobných clubů v kapse. To je jedna věc. Na to by si měl dát obhájce velký pozor a při výběru poroty, zvlášť při slyšení voir dire by měl omluvit, vyloučit z porotní služby ty, co jsou zcela z jiné vrstvy, než je, obžalovaný.

Jak však zajistit, aby v porotě nezasedali zaujatí porotci? Opět je zde výběr poroty, jehož součástí je takzvaný voir dire. Voir dire slouží hlavně tomu, aby se zabránilo, že by v porotě zasedali zaujatí porotci. Uvedu příklad. Je obžalován bohatý muž, který zcela legálně zbohatl na točení pornografických filmů. Řekněme, že je „herec“, který vystupuje v pornografických filmech. Já osobně k těmto lidem nemám úctu. Spíše odpor. Těžko bych se od tohoto postoje odpoutal během soudního jednání. Také bych se tím ani nijak netajil. Kdybych byl povolán ke službě do poroty, tak bych se přiznal, že si moc nevážím herců v pornografických filmech, nevážím si ani prostitutek a pasáků. Bylo by asi spravedlivé mě omluvit. Někomu je to úplně jedno. To by byl asi lepší porotce v případě týkajícího se pornografického průmyslu, nežli já. Něco podobného by nastalo, kdyby se projednával případ týkající se homosexuálů. Nejsem nějaký nepřítel homosexuálů, ale nejsem ani nějaký jejich propagátor. Neznám jejich problematiku, neznám jejich zvyky, neznám kluby, které navštěvují. Spíše se domnívám, že pár mají tvořit muž a žena. Bůh stvořil Adama a poté Evu, ne druhého Adama, či prostě dalšího muže, který by žil s Adamem. Jsem příznivcem rock'n'rollu a všechny písně tam pojednávají o lásce muže a ženy. K obžalovanému homosexuálovi (pokud bych věděl, že to je homosexuál), bych neměl dobrý vztah. Lze říci, že bych byl proti němu zaujatý. Lepší by byl porotce, který má názory jako oficiální sdělovací prostředky. Raduje se z toho, když dva homosexuálové adoptují dítě a podobně. Objektivně vzato, nechť někdo takový rozhoduje v případě, který se týká homosexuála.

Porotce by neměl znát obžalovaného. V České republice soudci znají běžné obžalované a nevadí to. V České republice ale neplatí principy, co jsou v rozvinutých západních zemích.

Porotce by neměl nic vědět o projednávaném případě. Uvedu příklad. Stane se nějaká věc. Normální běžný muž o případu něco zaslechne. Z nějakého důvodu ho to zajímá. Čte si o případu na internetu. Má známého policistu. Toho se na případ ptá. Policista mu o případu hodně řekne. Náš človíček ví, kdo to udělal, proč a jaké jsou důkazy. Pak je volaný, aby sloužil v porotě jakožto nestranný porotce. Tak to ne. Musí hned říci soudu, že nemůže. Myslí si, že ví, kdo to udělal. Jeden z detektivů mu o případu referoval. Byl by předem rozhodnutý, jak by hlasoval a to jednoznačně „vinen“.

Do porotní služby nesmí být volán rasista, který nenávidí barevné a chce je vidět ve vězení nebo pokud možno na elektrickém křesle nebo v plynové komoře, na šibenici či v jiném podobném zařízení, je-li obžalovaný barevný.

Porotce by neměl prostě nic vědět o projednávaném případu. Neměl by znát obžalovaného. Neměl by být zaujatý proti skupině lidí, ke které patří obžalovaný. Nesmí nenávidět ženy, pokud je obžalovaná žena. Nesmí nenávidět muže, je-li obžalovaný muž. Nesmí nenávidět Mexičany, je-li obžalován Mexičan a tak dále a tak podobně.

Potíž nastává u případů slavných lidí nebo u takzvaných slavných případů. Snad si vzpomenete, když byl souzený bývalý fotbalista (amerického fotbalu), herec, sportovní komentátor a já nevím, co ještě, O. J. Simpson. Existoval někde v Kalifornii člověk, který ho neznal, který neznal jeho případ? O. J. Simpson byl obžalován za dvojnásobnou vraždu. Měl zabít bývalou manželku a jejího (údajného) milence. Byl pronásledovaný policií. Jel po dálnici a za ním jeli policisté. Celá tato show byla přenášena živě a miliony lidí se na tuto show dívaly. Pan Simpson nakonec zajel ke svému domu a tam seděl v autě. Nic se nedělo delší dobu. Kolem jeho pozemku stáli jeho sympatizanti a fandili mu. Nakonec se pokojně vzdal policii. O. J. Simpson byl později obžalován. Jak byste chtěli vybrat porotce, kteří nic neslyšeli o O. J. Simpsonovi, plus nic neslyšeli o jeho případu? Pokud by se takový porotce našel, obhájce by zajisté tohoto porotce zase vyloučil, protože by se jednalo o úplného hlupáka. V takovémto případě se proto hledá kompromis. Porotce ví, kdo je O. J. Simpson. Ví o jeho případě. Věc ale moc nesleduje. Je mu to jedno. Není proti nikomu, ani pro někoho. Má svého psa a zahrádku. Pěstuje kaktusy. Ví, že O. J. Simpson je jakýsi herec, ale kde hrál, to už neví. Nechodí do kina. Pokud se ho ptají, jestli nezávidí těm, co vydělali velké peníze v showbussinessu, tak uvádí, že ani přesně neví, co kdo vydělá. Ten je náš porotce. U slavných případů slavných lidí se často říká, že je těžké najít někoho, kdo nic o případu neví, ale zároveň se o něm nedá říci, že je úplně stupidní, neboť nic neví o případu. To by mohlo být, kdyby se zrovna vrátil ze zajetí ve Vietnamu, kde neměl žádné zprávy. Jinými slovy, víte o případu hodně. To je normální. Jste proto vyloučený, jakožto podjatý. Nevíte nic, tak jdete ven a domů, protože jste příliš velký hlupák.

Něco podobného nastalo, když byl postavený před soud Michael Jackson za to, že měl pohlavně zneužívat nějaké chlapečky. Byl v Kalifornii někdo, kdo nevěděl, kdo je Michael Jackson? Byl někdo, kdo nevěděl, že pan Jackson má jít před soud? Nakonec byla vybraná porota, která M. Jacksona zprostila podané obžaloby, stejně jako jiná porota podané obžaloby zprostila O. J. Simpsona. V případě Michaela Jacksona byli někteří porotci dokonce jeho fanoušky a snad byli i členové jeho fan clubu. Tak to vám Mister D. A. trošku uniklo... (Poznámka: D. A. je zkratka za distrikt atorney, což znamená volně přeloženo státní zástupce, to jest tedy žalobce, který podává obžalobu na stíhanou osobu a poté zastupuje stát, přesně lid státu u soudního jednání.) Samozřejmě, co platí pro obžalovaného, platí pro státního zástupce (žalobce, prokurátor, district attorney) naopak. Státní zástupce nechce vidět v porotě samé fanoušky obžalovaného. Nechce tam jeho bratry a sestry, nechce jeho bratrance, členy stejné církevní sekty, i když nějací by tam měli být, má-li být souzen sobě rovnými. Inu, není to ve vyspělých západních zemích jednoduché. To u nás to mají jednodušší. Tam si s tím hlavu nelámou.

Je potřeba něco dělat. Je potřeba bojovat za obnovu soudních porot. Soudní poroty zrušili komunisté, což byli ti nejhorší, co naší zemi vládli. Musíme proto soudní poroty obnovit. Jsme členy Evropské unie? Proč potom v Anglii jsou u soudů poroty a u nás ne? Jsme méně než Angličané? Je třeba založit a organizovat silnou organizaci na podporu soudních porot. Chcete-li se angažovat a ne jen se dívat na televizi, tak je zde uveden kontakt ve formě elektronické pošty.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 25. 9. 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz