Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Zastupující místopředsedové

Brno

Jak víte, v České republice nejsou soudci volení. Občan může financovat chod justice obrovskými daněmi, které platí. Nemůže však do chodu justice ani v tom nejmenším zasáhnout. Z tohoto důvodu jsou soudci v České republice v mnoha případech bývalí komunisté, staré struktury, nebo zase rychlokvašky, bez jakéhokoliv životopisu a bez rigorózních zkoušek. Toto však není vše, toho by bylo málo. Soudy mají svoje vedení. Ve vedení soudů by měli být zvláště osvědčení soudcové, bez poskvrny, zkušení, dobří. Jsou? No, jak se to vezme. Soudní funkcionáři by měli být zvláště pečlivě vybíraní, formnou výběrového řízení. Je tomu tak? Ne vždy. Jsou soudní funkcionáři, jmenovitě místopředsedové soudů, které nikdo nikdy nijak nevybral. Přesto jsou místopředsedy soudů. Jak to? Nevím. Někdo je prostě určil jako takzvané „zastupující“ místopředsedy, „pověřené“ místopředsedy. Znám třeba bývalého komunistu, který je „zastupující místopředseda“ velkého soudu, aniž by byl kýmkoliv jmenován. Samozřejmě, neprošel žádným výběrovým řízením. Peníze ale pobírá jako místopředseda soudu. Je prostě „pověřený“, „zastupující“ již mnoho let. Líbí se vám to? Je vám to jedno? Mně to jedno není. Proč mám ze svých peněz přispívat na tohoto bývalého komunistu, aby se měl dobře, když už měl být dávno z justice odejitý? Nejen, že není odejitý, ale má tu drzost se nechat „pověřit“ celým jedním úsekem soudu a dostávat za to odpovídající plat. Nastal však čas, kdy toto se změní. Vše má svoje meze. Věci se mění. Toto v budoucnu nebude možné. Chcete také změnu?

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 29. 12. 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz