Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Vítejte na mých stránkách

Brno

Vítejte na stránkách podporujících obnovení soudních porot, reformu justice a odstranění z justice osob spjatých s komunistickým režimem. Další úvahy na dané téma plus další informace byste měli nalézt i na stránkách www.shibboleth.cz.

Na těchto stránkách se budu podrobněji zabývat prosazením obnovení soudních porot.

Budu se také zabývat odstraněním z justice osob, které sloužily aktivně komunistickému režimu, ať již v jakékoliv formě. Komunistický režim byl režimem zločinným a jeho podporovatlé u soudů nemají co dělat.

Na těchto stránkách budu prosazovat pravomoci pro obhajobu. Obhájce by měl mít právo předvolat svědky k soudu. Obhájce by měl mít právo se před soudem vyjádřit k podané obžalobě. Obhájce by měl mít právo se u soudu vyjádřit k provedenému důkazu. Je toho však mnohem více. O tom všem však dále podrobněji. Další informace se nacházejí i na stránkách www.shibboleth.cz.

Prosazuji nezávislost justice na státu. Obce by měly mít práva zřizovat svoje soudy, které by patřily obci, nikoliv státu. Soudci by měli být voleni a měli by být odvolatelní. Je třeba posunout minimální věk pro výkon soudcovské profese na čtyřicet let. Soudce by měl mít určité životní zkušenosti, předchozí praxi, řidičský průkaz, znalosti cizích jazyků. Soudce by měl chodit po budově soudu, nikoliv v šortkách, v tričku, s holýma nohama a ve vietnamkách.

Osoby, které volají z důležitého důvodu k soudu by měly být přepojeny tam, kam volají, nikoliv pouze na informační centrum, kde se ovšem nic nedozvědí.

Justiční funkcionáři by měli být ustanovováni přehledně, na základě voleb nebo výběrového řízení, prostě jinak. U některých soudů jsou v současné době „zastupující místopředsedové“ již několik let, které nikdy nikdo nevybral, nezvolil.

Obhájci by měli být ustanovováni bez nadržování někomu. Neměl by být jeden advokát ustanoven za rok stokrát a druhý ani jednou. Soudní znalci by měli být přibíráni úměrně. V Brně například je soudní znalkyně, která bývá přibírána v podstatě neustále, jiní znalci jednou za rok, dva roky.

Obrovské množství obviněných je drženo ve vazbě dlouhé měsíce, někdy roky. V mnoha případech to není potřeba. Obviněný ztratí byt, práci, často rodinu, manželku, přítelkyni. Je nucen páchat trestnou činnost, aby se najedl. Práci nezíská, protože byl ve vazbě, je „zločinec“. Přestože trestní řád umožňuje propuštění z vazby na základě složení peněžité záruky, v mnoha případech to soudce neumožní.

Všemi těmino otázkami se hodlám hlouběji zabývat. Již nyní však mohu říci, že současné české soudnictví je něco, co nepatří do 21. století, do demokratické společnosti.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 18. června 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz