Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Čtěte Bibli, ale kterou?

Brno

Ve svém předchozím pojednání se zabývám tím, že je dobré a vhodné číst Písmo, neboli Bibli. Pokud čtete Bibli, načerpáte mnoho vědomostí, posílíte svoji víru, čtete krásnou literaturu, přijdete na samé ušlechtilé myšlenky, nebo naopak, zbavíte se podřadných myšlenek. Ten či ta, kdo věří v soudní poroty, je člověk západního smýšlení, stejně jako čtenář Bible. Příznivce porot a čtenář Bible k sobě mají blízko. Oba věří sami v sebe, ne v nějakou úžasnou autoritu, která nám vše objasní a vyjasní. Porota rozhodne, aniž by potřebovala bývalého komunistu, starou strukturu, která je tak chytrá už jenom proto, že je chytrá. Čtenář Bible taktéž nepotřebuje nějakého „arcibiskupa pražského“, aby mu vše vysvětlil. V Bibli je to napsané jasně a zřetelně. Tam je možno čerpat ponaučení, posilu, víru a znalosti. Je to nikdy nekončící proces. Pokud začnete číst a studovat Bibli dnes, tak máte co dělat celý život. Tak neváhejte a začněte. Stojí to za to. V Písmu jsem našel posilu mnohokráte. Krátce poté, co jsem se vrátil do Československa po podvodné sametové revoluci, jsem byl deprimován tím, jak tu strašně ohlupovali národ, jak pořád vyzdvihovali jednoho dramatika s krátkýma kalhotama a jak tento dramatik ve svetru chtěl vládnout dekretem. Vzal jsem do ruky Písmo a při četbě Písně písní, příběhů Davida, Šalamouna a dalších, jsem na sepraný svetr zapomněl. Vážně, zkuste to, čtěte Písmo.

Poznám každého člověka, zda čte Bibli, nebo ne. Pokud vidím někoho, kdo v sobě nemá žádného ducha, žádné charisma, tak ten asi určitě Bibli nečte. Je ale třeba se zamyslet nad tím, kterou verzi Bible číst. Z českých překladů je podle mě nejlepší Bible Kralická. Je to překlad, který pořídili členové Jednoty bratrské. Četl si z něho již samotný Jan Amos Komenský. Exulanti si ho brali s sebou do ciziny. Ne nadarmo ji jezuité zabavovali a lidu zakazovali. I v dnešní době je Bible Kralická trnem v oku mnoha nepřátelům českého lidu, ať již domácích, nebo cizích. Naši nepřátelé Bibli Kralickou nemohou rovnou zakázat, tak ji alespoň zlehčují a říkají, že je zastaralá, chybně přeložená, plná chyb, překonaná. Pořizují se nové překlady, dokonce i jakási „nová kralická Bible“. Čtěte ale Bibli Kralickou. Podporujte ji. Obohatíte svůj jazyk. Rozhodně nenarazíte na nějaké „je to o tom...“ nebo „to neřeším“, jak mluví primitivové. Bibli Kralickou darujte někomu v rodině. Kupte si levné vydání na četbu na chatu či dovolenou. Kupte si krásné luxusní vidání na vážné čtení. Čeká vás celý nový svět, svět biblický, který nemá obdoby. Kralický překlad se nejvíce blíží původním textům svou větnou skladbou, svou jednoduchostí a přímočarostí. Z českých překladů Bible u mě jasně vítězí Bible Kralická, která si nejvíce získala moje srdce. Jste příznivcem porot? Pak jste západně smýšlející člověk. Nenecháte se ohlupovat nějakým komunistickým profesorem, co má v dnešní době plno funkcí a je pořád ve sdělovacích prostředcích. Západně smýšlející člověk čte Bibli. Bible kralická nedávno oslavila čtyřsté narozeniny. Přestála pobělohorský útisk. Přežila hitlerovce, komunisty i komunisty převlečené, jakož i konzumní společnost, ve které vládnou převlečení komunisté a různí zloději. Čtěte Bibli kralickou. Až ji začnete číst, tak mě pochopíte, proč jsem vás o to žádal a proč jsem vám to radil.

Co se týče českého překladu, tam to máme jasné. Nejlepší je Bible kralická. Nenechte se zmást nějakou náhražkou, i když jsou i další dobré překlady v něčem třeba i Bibli kralickou převyšující. Co jiné jazyky? Nejlepší by bylo, kdybyste uměli hebrejsky (starozákonní hebrejštinu) a řecky (novozákonní řečtinu), abyste mohli číst Bibli v původních textech. To jest tedy Starý zákon hebrejsky a Nový zákon řecky. Pokud tyto jazyky neovládáte, pak nevadí. Ovládáte ale asi angličtinu. V tom případě doporučuji číst Bibli i v angličtině. Je to zase trochu jiný jazyk. Je to jinak napsané, vyzní to jinak. Zase vás to jinak upoutá. Něco je tam více důrazné, něco méně. Kterou verzi ale číst v angličtině? Až donedávna jsem byl skalní příznivec King James Version, to znamená Bible, jejíž překlad byl učiněn z příkazu krále Jamese, neboli česky Jakuba. Tento překlad byl pořízen zhruba ve stejné době jako překlad kralický. Tyto překlady k sobě mají hodně blízko. Je zde krásná angličtina, starobylá, slavnostní. Jelikož král James – Jakub tuto Bibli autorizoval, říká se jí též Autorizovaná Bible. Více nechci zacházet do detailů, stačí si dát do vyhledávače třeba King James Version a najdete spoustu odkazů, samozřejmě v angličtině, ale co je to na vás? Doporučuji, abyste si pořídili King James Version, neboli King James Bible, neboli Authorized Bible. Můžete si ji objednat v kdekterém knihkupectví. Je to investice, která se vám vrátí. Pokud neumíte anglicky, tak se učte a King James Version vám v tom pomůže. Mimochodem, dnes už bez angličtiny pomalu nemůžete existovat.

Nyní se ale přiznám k jedné mé velké neznalosti, kterou jsem napravil teprve před pár měsíci. Objevil jsem totiž ještě klasičtější Bibli v angličtině, nežli King James Version (KJV). Je to Bible ženevská, kterou dali dohromady, přeložili z původních textů angličtí emigranti v době mariánského teroru. V době, kdy vládla v Anglii Krvavá Marie, muselo mnoho protestantů opustit zemi a mnozí našli svoje útočiště právě ve Švýcarsku a tam žili v Ženevě, pod ochranou Kalvína. Tito emigranti vlastními silami přeložili do angličtiny původní texty a tak vznikla Bible ženevská. Král James ji ale vůbec rád neměl, zakazoval její čtení a jako jedině povolenou určil KJV, kterou nechal připravit jako takovou antiženevskou. Ženevská tedy vznikla jaksi „odspodu“, zatímco KJV „odshora“, tedy z příkazu krále Jamese, česky Jakuba. Budete-li číst Bibli v angličtině, pak si vyberte jednu z těchto Biblí. Stejně si časem pořídíte obě. To já vím. Já vím, že jste chytří a nejste žádné staré struktury, ať již teprve po sametovce převlečení komunisté nebo osmašedesátníci. Ti opravdu nečtou ani Bibli ženevskou ani KJV. Ti na to jdou jinak. Ti se snaží získat nějaké dobré korýtko. Nebuďte jako oni. Dovedete si představit bývalého komunistu, který by četl Bibli v cizím jazyce? Já ne. Vy ale Bibli v cizím jazyce čtěte. Určitě v angličtině. Dále asi v němčině a v dalších jazycích, které ovládáte. Je úžasné číst Bibli v italštině nebo třeba ve francouzštině či španělštině, případně v dalších jazycích, co znáte.

Držme se ale při zemi a skončemež toto pojednání zmínkou o německých překladech. Samozřejmě, můj nejzamilovanější překlad Bible je překlad Lutherův, případně Bible curyšská. Jsou to dva překlady do němčiny, jeden provedený reformátorem německým, jeden švýcarckým. Věc je ale taková, že tyto překlady se velice špatně shánějí. Většinou dostanete překlady „podle“ Luthera, „podle“ Bible curyšské. Je to škoda. Nevím, proč to dělají. Proč tyto překlady nějak „upravují“. Na internetu jsou ale obě tyto klasiky k dispozici. Obávám se, že za chvíli nebude k dostání ani Bible kralická, neboť již nyní pracují na jakési „nové“ Bibli kralické, ale to je asi celosvětový trend, pořád něco překrucovat a mlžit. Raději si běžte Bibli kralickou pořídit, pokud ji ještě nemáte. Je možné, že za pár let bude velice těžké si ji obstarat, neboť budou k dostání jenom nějaké ty „přepracované“ verze, jak je to dnes už u Bible curyšské a Lutherova překladu.

Je třeba si naneštěstí uvědomit, že existuje snaha co nejvíce omezit Bibli, jaksi ji rozředit a nahradit ji zjednodušenými překlady, v jednodušším jazyce. Týká se to hlavně angličtiny, konkrétně USA. Tam vychází obrovské množství překladů v jednoduché angličtině i ve formě comics, pro pitomečky. Jsou to všelijaké ty „bible“, které se nazývají jakýsi nový překlad, snadno čitelný překlad. Některé pravé Bible jsou dokonce vyřazovány, protože někoho urážejí. V Písni písní bývá ve správném překladu něco jako: „Jsem černá, ale krásná...“. Tato verze bývá měněna na „Jsem černá a krásná...“, aby se neuráželi černoši. Není to přitom nic rasistického, pouze ve starých dobách se cenilo, byla-li žena až bledá, protože to znamenalo, že nepracuje nikde na poli, je to žena z bohatého domu, není tedy osmahlá od slunce. Znovu uvádím, že nic na těchto stránkách nemá rasistický, nacistický ani podobný podtext. Dále v pravém překladu bývá často hovořeno o mužích jako o těch, co „močí proti stěně“. Je to poněkud nevkusné, ale takto byla Bible ve své době psána. Nové překlady mají třeba místo toho „muži“. Uráželo to prý ženy a některé další členy církve. Pasáže, kde je odsuzována homosexualita, jsou odstraněny nebo je tam spousta vysvětlivek, že to už dnes neplatí. V Bibli je však homosexualita velmi jednoznačně odsouzena. Kupujte si proto pravé překlady nepřekroucené. V češtině Bibli kralickou.V angličtině King James Version a Geneva Bible. V němčině Bibli Lutherovu a Bibli curyšskou, jestli se vám podaří sehnat originál posledních dvou jmenovaných, které se již dnes těžko shánějí. Čtěte však Bibli, načerpáte mnoho znalostí, jakož i posilu do života. Je potřeba, abyste hodně znali a ve všem nebo alespoň v mnohém předčili staré struktury, neboť ty moc neznají, ale něco přece jenom znají. Nepřítele nelze podcenit. Je potřeba, aby nová generace byla vzdělaná. Vzdělanosti bez znalosti Bible není.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 18. června 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz