Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Knihy, které je možno objednat

Brno

V současnosti připravuji vydání dvou knih. Jedna kniha bude obsahovat to, co je na těchto internetových stránkách. Ne každý čte na internetu a je nutno si uvědomit, že kniha je kniha. Pokud něco píšeme a uveřejníme to na internetových stránkách, pak se pohybujeme v pouhém virtuálním světě, ve světě iluzí. Internet může padnout, může být vyplý. Kniha je ale jednou pro vždy. Když se vyprodá, tak se může dotisknout, vydat znovu. Kniha je též krásná, trvalá věc. Je to krásný dar. Nemůžete nikomu darovat adresu stránky na internetu. Proto začátkem roku 2017 vyjde kniha Obnovme poroty aneb Pryč s komunistickou justicí. Žádejte u svých knihkupců nebo si o knihu napište na moji mailovou adresu.

V této chvíli mám rozepsanou knihu Paměti Croupierovy. Tato kniha bude mít dva díly. První díl se bude jmenovat Las Vegas. Druhý díl se bude jmenovat Ve spárech rudé justice. Žádejte taktéž u svých knihkupců, nebo si o knihu napište mně. Jedná se o knihu vzpomínek na život v Las Vegas. Druhý díl se jenom zlehka dotkne některých soudních kauz, ze kterých jasně vyplývá špatnost současného soudního systému v České republice a nutnost obnovit u soudů poroty. Slyšeli jste o tom, že existuje soud, u kterého si soudce z více nežli sta soudců přísedících léta bere jenom těch stejných sedm? Slyšeli jste o soudu, kde je zastupující místopředseda, který zastupuje již rok mrtvého místopředsedu? Ne? Pak čtěte Paměti Croupierovy. Víte, že o tom, kdo půjde pracovat ke krajskému soudu rozhoduje jeden muž, právě onen „zastupující místopředseda“, který sám neprošel žádným výběrovým řízením, ničím? Soudní moc, tato v České republice nikým nevolená složka státní moci, ubírá ze státního rozpočtu obrovské peníze. Staví se nové soudy za miliardy. Soudcům se platí další a další platby. Občan zde má jedno právo. Může platit a platit. To je všecko. U soudů je zcela bezmocný tváří v tvář bývalým komunistům, rychlokvaškám se všelijakým vzděláním, ale s obrovským platem. Nevěříte? Je to ještě mnohem horší. Pro ty, co tuto problematiku neznají a zatím jim to bylo jedno, píši Paměti Croupierovy.

Zdravím vás

V Brně dne 25. července 2016

JUDr. Oldřich Ševčík

judr@oldrichsevcik.cz

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 18. června 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz