Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví

Brno

Jistě všichni znáte případ na doživotí odsouzeného Jiřího Kajínka. Musím se přiznat, že nejsem nějakým vyloženým znalcem jeho případu a rozhodně nejsem nějakým dlouholetým kajínkologem a už vůbec ne jeho velkým příznivcem či fanouškem. Zároveň ale je pravdou, že jsem o něm, jeho případu a soudním jednání, ve kterém byl odsouzen k doživotí ve vězení, ledacos četl. Přečetl jsem o jeho případu pár knih, viděl pár televizních reportáží, mluvil s lidmi, kteří s tou věcí měli co do činění. Nebudu nikoho jmenovat. Nevím, jestli to, za co byl Jiří Kajínek odsouzen, opravdu spáchal nebo ne. Spíše si myslím, že to nespáchal. Připomeňme si jenom v rychlosti, za co byl vlastně odsouzený. Jiří Kajínek byl odsouzený za to, že měl zastřelit podnikatele, kulturistu a bývalého vyhazovače z diskotéky v jedné osobě a jeho osobního strážce. Dalšího osobního strážce se měl Jiří Kajínek pokusit zastřelit, ale tento druhý osobní strážce přežil a svědčil proti Jiřímu Kajínkovi u soudu. Samozřejmě nevíme, jak to bylo. Nevíme, kdo oba muže zastřelil a jednoho postřelil. Nevíme, jaké tam byly zájmy, jestli střelec nebo střelci nejednali z příkazu nějakých vyšších míst. Přestože se jedná o věc mnohem méně důležitou než atentát na Kennedyho, presidenta USA, určitá podobnost tu je. Za vraha Kennedyho byl označen jediný člověk, poněkud bizarní Lee Harvey Oswald. Byl označen za „osamělého střelce“ anglicky „a lone shooter“. Pro milovníky angličtiny je zajisté zajímavé, že zde došlo k chybě. Slovo „a lone“ neexistuje. Warrnerova komise měla trošičku potíže s angličtinou a spletla si slovo „alone“ tedy „sám“ s neexistujícím slovem „a lone“. Slovíčko se však vžilo a je používáno pouze v souvislosti s Lee Harvey Oswaldem, o kterém se mluví jako o „lone“ střelci, tedy jako o osamělém střelci. Lee Harvey Oswald však osamělým střelcem nebyl. To je nesmysl, lež. Pokud se podíváme na kamerový záznam, pak vidíme jasně, že John Fitzgerald Kennedy byl zasažen z více stran a dokonce ještě zepředu a zezadu. Ani ten největší čarostřelec nedokáže střílet z dálky a trefit někoho zezadu a ještě zepředu.

U Jiřího Kajínka je to podobné. Jeho případ se nesrovnalostmi jenom hemží. Jiří Kajínek však doplatil na jednu zásadní věc. Nebyl souzen porotou ale jedním soudcem. Je pravdou, že oficiálně u vražd v České republice platí, že zde rozhodují senáty. Tyto senáty se skládají ze tří členů. Jedním členem je profesionální soudce a ten je ve funkci předsedy senátu. Další dva jsou také soudcové, avšak nikoliv z povolání. Nemusí mít vystudovaná práva. Mohou klást otázky a na závěr soudního jednání se podílejí na rozhodování. Mají stejné hlasovací právo jako předseda senátu, tedy profesionální soudce. Těmto dvěma soudcům se říká soudcové přísedící, i když ve většině protokolů o hlavním líčení jsou zaznamenáni pouze jako „přísedící“. V případě Jiřího Kajínka byli oba soudcové přísedící zcela pasivní. Nevěřím tomu, že nějak diskutovali s předsedou senátu o vině a trestu pro pana Kajínka. Podle mého názoru mu prostě podepsali, co chtěl.

Tvrdím však jednu věc. Kdyby byl Jiří Kajínek souzen před porotou, nebyl by odsouzen a asi by nebyl ani postaven před soud. Myslíte si, že by se našlo dvanáct porotců, kteří by předtím byli pečlivě vybíraní jak státním zástupcem tak obhájcem a kteří by se všichni naráz nechali přesvědčit, že to udělal „Kájínek“? Všech dvanáct porotců by uvěřilo výpovědi osobního ochránce? Muže, který se živil tím, že jezdil se svým bratrem v autě a hlídal podnikatele v posilovnictví? Myslíte, že to je správné, aby o tak zásadní věci, jako že někdo zemře ve vězení stářím, rozhodl jeden člověk? Jeden člověk může být podjatý a zaujatý. Jeden člověk se může mýlit. Proč o filmech rozhoduje porota? Proč na festivaly prostě nepošlou nějakého českého soudce, který má pravomoc někoho poslat na celý život do vězení? Jistě by také přece dokázal určit, který film je ten nejlepší.

Další věc je ta, že jsme členy Evropské unie, tak stejně jako třeba Spojené království nebo prostě řečeno Anglie. (Dnes už aby měl člověk strach použít i nějaký název. Angličané si například nesmějí říkat Angličané ale pouze Britové. Skotové, Welšané a Irové si mohou říkat Skotové, Welšané a Irové.) Kdyby byl některý Angličan obžalovaný z toho co pan Kajínek, rozhodovala by o jeho vině či nevině dvanáctičlená porota. Proč? Angličan je důležitý a my jsme nějací méně důležití chudáci z nějakého dříve komunistického státu? Na nás musí být „přísnost“, kdežto na Angličana se musí dívat „s presumpcí neviny“ a bere se to tak, že právo na porotu je jedno z nejstarších práv člověka a občana? Toto právo mají jenom oni? Ne my, ale jenom oni?

Velké množství českých soudců u „vyšších“ soudů jsou bývalí komunisté, kteří již soudili v době komunismu. Mnoho z nich se dostalo k soudu tak, že napřed pracovali „u ponku“. Na vojně jim nabídli členství v komunistické straně. Později studium práv a místo u nějakého vojenského soudu. Nyní slouží jako soudci. (Nechci se pouštět do detailů na tomto místě. Budu o tom podrobněji hovořit na místě jiném. Měli byste vidět, jak studovali komunisté, kteří byli za bolševismu poslaní od ponku na právnické fakulty. Nejprve si „dodělali“ maturity. Jelikož byli chytří, tak je měli za tři nebo čtyři měsíce. Co měsíc, to rok. Dokonce se tím i chlubili, jak se musí učit, co druzí dělají rok, oni mají za týden. Pak šli na „práva“. To byla ale legrace! Chodili do zvláštních kruhů, třeba jenom samí vojáci. Měli „odlehčenou“ výuku. Například v ruštině neměli skoro nic, jenom pozdravy a ty největší základy. Proč? Vždyť vojáci z povolání v době komunistického Československa byli kolaboranti se Sověty. Museli je poslouchat.)

Takže, pokud stojí některý Čech před soudem, je zcela možné, že ho bude soudit jeden soudce, bývalý komunista a zároveň bývalý vojenský soudce v době komunistického režimu. Angličana nebo Rakušana bude soudit porota, která je složena z místních občanů. Proč jsme tedy v Evropské unii? Nemohli jsme od nich přebrat alespoň něco dobrého?

Před nějakou dobou, jak vím, proběhl nějaký jakoby soud, ve kterém soudila Jiřího Kajínka porota a tato porota ho shledala nevinným. Tak by to dopadlo, kdyby byl Jiří Kajínek souzený před porotou i ve skutečnosti. Je to něco strašného, když jeden člověk může rozhodnout o tom, že mladý člověk půjde do těch nejstrašnějších věznic, kde neuvidí skoro nikdy denní světlo a bude tam tak dlouho, dokud nezemře.

V době komunistického režimu byly v Československu zrušeny soudní poroty. Tento systém byl zachován až do dnešních dnů, přestože psali v novinách, že komunismus již byl zrušen. Tento systém mimo jiné i umožnil, že byl na doživotí odsouzen Jiří Kajínek a to za něco, co možná neudělal.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 18. června 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz