Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém

Brno

Pokud zavedete někde řeč na poroty u soudu, je jasné, že staré struktury jsou proti. Přednesou různé většinou nesprávné argumenty, jako například, že poroty patří do „anglosaského“ systému práva. Toto není pravda. Je to lež nebo alespoň neznalost věci. Pokud někde narazíme na soudní jednání před porotou, ještě nemůžeme vědět, jaký systém práva v tom konkrétním státě je. To, že nakonec rozhodne porota, nám ještě nic neříká. Je pravdou, že ve většině zemí s vlivem anglické právní kultury či s vlivem „anglosaského“ práva, rozhodují poroty. To ale není proto, že poroty jsou typické pro Anglii, ale proto, že v Anglii a spřízněných zemích je prostě spravedlivý soudní systém, jehož znakem jsou bezesporu poroty. Je ale země s anglickým vlivem, kde nerozhodují poroty. Hádejte, kde to je. Je to například v Jihoafrické republice, kde i ve věci vraždy či jiné závažné trestné činnosti rozhoduje jeden soudce. Jak je to možné? V Jihoafrické unii a později v Jihoafrické republice byly dříve samozřejmě poroty. Když však bylo zavedeno rasistické zřízení, takzvaný apatrheid, tak byly poroty zrušeny, aby odpůrci režimu mohli být lépe odsuzováni bez nebezpečí, že by je porota zprostila obžaloby. Poroty jsou v dnešní době i v Ruské federaci neboli v Rusku. Tam je nějaký „anglosaský“ systém? Ruský prezident se jmenuje Putinson? Sundává si pořád na veřejnosti sako? Jí vždy s vidličkou v pravé ruce? Sedí v mistnosti s baseballovou čepkou na hlavě? Ptá se pořád, jak dnes dopadl „zápas“?? Ne. V Rusku mají „neanglosaský“ systém, jak je jenom možné. Poroty rozhodují v závažnějších věcech v Rakousku. Rakušané, naši jižní sousedé mají „anglosaský“ systém práva? Víme přece, že ne. Rakousko bylo vždy uváděno jako ukázka „kontinentálního“ právního systému a my jako dědicové tohoto systému. V Rakousko-Uhersku byly samozřejmě poroty u soudů. Přesvědčil se o tom i náš vynikající vlastenec Karel Havlíček Borovský, který byl postaven před soud v Kutné Hoře, avšak ryze česká porota ho podané obžaloby zprostila. Byl tedy v Rakousku-Uhersku jakýsi „anglosaský“ systém práva? Ne!!! Rakousko-Uhersko bylo spíše ve střední Evropě. Jeho výboje směrovaly spíše na východ. Habsburkové vládli českým zemím, Chorvatsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině a dalším. Hodně „neanglosaské“ země. Československo převzalo porotní systém po starém rakousko-uherském mocnářství. Byla to samozřejmost. Do dnešních dnů čteme v detektivkách a soudničkách, co ten který advokát uváděl v závěrečné řeči před porotou. Samozřejmě, k moci se dostali komunisté a poroty byly zrušeny. Jak by také ne, když komunisté chtěli zastrašit národ a to mohli jenom za pomoci velkých soudních monstrprocesů, ve kterých odsuzovali nevinné lidi, křičeli na ně a zesměšňovali je. O nějaké nezávislosti či nestrannosti „soudců“ se nedalo ani mluvit. Na konci takovéhoto monstrprocesu soudci vynesli trest. Obžalovaný byl samozřejmě uznán vinným. To už ale byly poroty dávno zrušeny. Co kdyby někteří porotci opravdu hlasovali podle svého svědomí? To komunisté nemohli potřebovat. Takže v českých zemích byl „kontinentální“ systém práva za Rakouska-Uherska a rozhodovaly poroty. Tento systém byl i za první republiky a stále rozhodovaly poroty. Tento systém přetrval až do nástupu bolševismu a byl nahrazen systémem bezpráví, vládou bolševismu, pod kterou spadaly i soudy. Pokud odpůrci porot říkají, že poroty se nehodí do „kontinentálního“ práva, tak lžou nebo v tom mají alespoň zmatek. Poroty se hodí do jakékoliv civilizované společnosti, která chce spravedlnost pro svoje občany či obyvatele svých zemí.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 18. června 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz